Den digitala köpresan inom handeln

Konsumenter använder en mängd olika digitala kanaler i deras köpresa. Men besök i den fysiska butiken fortsätter att spela en avgörande roll i ekvationen.

Handeln befinner sig mitt i en betydande omvandlingsfas. Konsumentbeteenden formas på nytt i takt med att vi utforskar och drar nytta av den nya tekniken. Handelns aktörer måste möta högt ställda krav och förväntningar hos moderna konsumenter med stor digital vana. 

Omnichannel-handel bygger på en mix av kanaler på internet, i mobiltelefoner och i fysisk butik. Konceptet medför nya utmaningar men också en rad möjligheter för detalj- och dagligvaruhandlare. 

Den konsekventa köpupplevelsen står i fokus och bör vara av högsta kvalitet vid varje beröringspunkt. Det gäller såväl närvaro på nätet som användandet av in-store teknik som en resurs där t.ex. digitala skärmar och mobila enheter utnyttjas till fullo av personalen.  

Trots digitaliseringen fortsätter moderna konsumenter att handla i den fysiska butiken. Aktörer som fångar tag i omnichannel-handel och dess potential, och som levererar den bästa köpupplevelsen, står som segrare i matchen om kunderna. 

Källor:


(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NKZGW3');