Den friktionsfria köpupplevelsen

”För att hitta nya intäkter måste det finnas ett syfte bortom själva köpet”

För detaljhandeln gäller det dels att utveckla en attraktiv kundresa här och nu, dels att hitta en långsiktigt hållbar modell för kundrelationen, bortom själva köpet. Det finns inga enkla standardlösningar, så varje företag måste pröva sig fram. Testa, och sedan skala upp det som fungerar. Och när alla inom handeln har tillgång till samma tekniska lösningar måste de skapa nya anledningar för konsumenten att vilja utveckla relationen.