Förbättra affären med IT – detaljhandlare har mycket att vinna på smarta investeringar

Det går att öka lönsamheten samtidigt som kunderna blir nöjdare. Smart IT är idag en grundförutsättning för att utveckla affärsverksamheten förklarar Peter Axelsson, Head of Retail, Services and Logistics för Tieto Sverige.

Rätt teknologi är nödvändigt för att lyckas på en konkurrensutsatt marknad där konsumenterna förväntar sig bättre service och smidigare tjänster. För att nå varaktig framgång är det också viktigt att förändra den interna kulturen på företaget så att teknologin verkligen kommer till nytta.

Genom att utgå från konsumentens perspektiv, fokusera på nödvändig utveckling av affärsverksverksamheten och att därefter uppdatera IT-systemen så kan man - utifrån detta perspektiv öka lönsamheten.

Samhällsförändringen påverkar detaljhandeln

Just nu pågår en spännande förändring av samhället som resultat av bland annat globalisering, urbanisering och digitalisering. Vi står vid ett skifte där teknologin som möjliggörare till förändring är mogen. Vi använder nya verktyg på helt andra sätt och har på ganska kort tid gått från att knappt varit uppkopplade till att sköta de flesta privata ärenden via digitala applikationer och verktyg. Samhällsförändringen påverkar också detaljhandeln.

Vart ska pengarna gå? 

Konsumenter vill shoppa när de vill och hur de vill – och förväntar sig samma upplevelse i alla kanaler. Köpa online, hämta i butik. Klämma och känna i den fysiska butiken, beställa via mobilen. Detta förändrade beteende får stora konsekvenser för den svenska detaljhandeln - en stor bransch som nu måste förflytta sig. Vad händer med företagens affärsmodeller om hälften av försäljningen sker online om tio år? Vilka förändringar måste ledningen då starta nu för att företaget ska fortsätta vara relevant?

Butiksförsäljningen förutspås de närmaste åren minska medan försäljningen i digitala kanaler fortsätter att öka snabbt. Det är inte alla företag beredda på. De flesta har sett trenden och följt utvecklingen och även börjat ta steget mot att sälja genom flera kanaler. Samtidigt har ett antal nya snabbfotade företag klivit in på marknaden med nytänkande, framgångsrika affärsmodeller. Detaljhandeln är inte ”rocket science” heter det men när jag nu träffar VD:ar och beslutsfattare i branschen beskriver de ofta just att handeln nuförtiden börjar bli otroligt komplex. Uttrycken bottnar i den osäkra framtiden.

Vad ska man investera i? Ska man effektivisera logistiksystemen eller förbättra e-handelsplattformen och därmed kundupplevelsen? Ska man ersätta den gamla (föråldrade) IT-plattformen med något mer modernt, och i så fall vad, när och hur? Båda och eller något annat? Många företag brottas med denna utmaning – var ska vi investera för att nå kunderna nu och i framtiden samtidigt som vi behåller kundernas lojalitet och förbättrar försäljningen?

Våga testa

Svaret är givetvis att det beror på. Företag befinner sig i olika situationer och har olika behov. Generellt diskuteras och genomförs det idag mycket arbete kring att standardisera och effektivisera så mycket som möjligt av de vanligaste processerna. Det ger en minskad löpande kostnad och ökad driftstabilitet. Plattformar och bakomliggande teknik måste helt enkelt bara fungera. Och svara snabbt.

Samtidigt handlar det om att satsa på differentiering inom de områden där man tror att man kan skilja sig från andra. För vissa är den digitala handeln rätt väg, för andra integrering av online och butik, för ytterligare andra är fokus på logistiken viktigare. I grunden handlar det om att utgå från varje företags affärsutmaningar. Hela tiden utan att glömma bort att kunderna behöver få samma köp- och varumärkesupplevelse oavsett i vilken kanal de väljer att handla. Här går det inte att kompromissa. När beslutet om en förändring är fattat avgör verksamheten vad som bör vara det första steget:

1. Koppla samman affärsverksamheten med IT

Koppla samman verksamhetschefer, några från IT-sidan som har affärsmässig kunskap tillsammans med externa experter som kan komma med nya tankar och bredare input. Prata om vad som händer i affärsverksamheten – hur utvecklas saker just nu? Därefter gäller det att identifiera de möjligheter som finns teknologimässigt som kan stödja just den affären på ett modernt sätt.

2. Tänk nytt och utforska möjligheterna

I detta spännande skede kan man gärna kolla på andra företag eller andra branscher för att se hur de har löst sina utmaningar. Det är lätt att bli hemmablind och ibland behövs det externa perspektiv i form av ett bollplank. Begränsa dig inte av vad du tror fungerar och inte och våga riv interna hinder för att kunna skapa något nytt. Andra gör det just nu.

3. Testa i mindre skala

Ta en idé, konkretisera den och få snabbt upp ett pilottest inom t.ex. en del av verksamheten och utveckla detta i snabb takt genom tester med riktiga kunder. Idag är möjligheterna stora till att pröva sig fram med begränsad kostnad och risk. Ofta behövs någon iteration innan allt klaffar och ett mindre inledande projekt är både lärorikt och ger snabb effekt vilket även är bra när det kommer till förankringen av projektet internt.

Det är viktigt att börja någonstans och hugga in på ett område där man kan göra sig själv mer unik och konkurrenskraftig. Det gäller att börja nu. Tekniken är mogen och konsumenterna är redo. Våga testa!

Peter Axelsson är ansvarig för affärsområdet Retail, Logistics & Services i Sverige.

Följ gärna Peter på Twitter eller hör av dig via LinkedIn.

Läs mer om våra tjänster inom detaljhandeln