Open in new tab

Frukostseminarium - Trendspaning från New York

För fjärde året i rad åker vi till världens största retailmässa för att trendspana.

Handeln är inne i ett spännande skede. Vi har nått en brytpunkt där e-handeln i princip står för tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln idag.

Samtidigt ser vi hur dagligvaruhandeln, som står för nästan hälften av detaljhandelns totala omsättning, är på väg att förändras i snabb takt. Och vi möts också av allt mer envetna rykten om att Amazon är på väg till den svenska marknaden vilket påverkar utvecklingen på sikt.

De förändringar som sker inom detaljhandeln är i högsta grad också relevanta för andra industrier då det i grunden handlar om hur digitaliseringen förändrar konsumenttrender samt skapar nya koncept och affärsmodeller. Vi kondenserar våra tankar och intryck till matnyttig kunskap och presenterar dem för dig i ett seminarium.

Klicka på länken för att registrera dig!


Läs hela artikeln →
campaigns.tieto.com