Jerker Rustan om digitalisering i retailbranschen

Retailbranchen står inför stora utmaningar och förändringar. Digitaliseringen spelar en stor roll i den förändringen. Det gäller att skapa EN kundupplevelse i både den fysiska och den digitala kanalen.