Remaking retail

Trendspaning från Retails BIG Show i New York 

För fjärde året i rad åkte Tieto till Retails BIG Show i New York för att trendspana. Under ett år hinner allt och ingenting att hända. En del av de trender vi såg under 2017 har fördjupats, samtidigt som nya har tillkommit.  Man kan konstatera att begreppet kundupplevelse är i ständig förändring - en utveckling som drivs både av att konsumenternas förväntningar ökar och att den hastiga teknikutvecklingen skapar nya möjligheter för vad som är möjligt att åstadkomma.

Det senast halvåret har inneburit ett uppvaknade för många. Amazon har markerat en ökad närvaro på den skandinaviska marknaden genom att köpa tre tomter i Mälardalen. Media har kontinuerligt rapporterat om att stora etablerade detaljister har svårt i den digitala omställningen och under Q2-2017 rapporterades i E-barometern att all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln drevs av e-handeln, vilket man rubricerade som "peak butik".

Man kan konstatera; det är nu det händer!

Läs vidare om trendspaningen genom att ladda ner rapporten nedan.

Ladda ner: NRF Whitepaper