Retail Everywhere 2017

År 2007 lanserade Apple iPhonen. Tio år senare är mobilen en självklar del av vår vardag samtidigt som den omdanat detaljhandelslandskapet. De kommande tio åren väntas bli minst lika omvälvande. Virtual Reality och självstyrande fordon lär förändra synen på både butik och logistik. Artificiell Intelligens kommer fördjupa möjligheterna att skapa skräddarsydda och unika upplevelser.

En del menar att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen som binder samman det fysiska, digitala och biologiska. I en totalt uppkopplad och sammankopplad värld kommer handel inte enbart ske i fysiska butiker, på laptops eller i mobiler. Konsumtion kan i princip uppstå överallt och när som helst där ett behov eller en efterfrågan uppstår. I det smarta hemmet, i bilen, i den virtuella världen eller något annat sammanhang.

Ladda ner Retail Everywhere för att ta del av:

  1. Den fjärde industriella revolutionen
  2. Digitala infödingar tar över världen 
  3. Efterfrågan på varor och tjänster förändras
  4. Världen är smart och uppkopplad! 
  5. Handeln möter den nya tiden – Retail Everywhere
  6. Rekommendationer

Läs nästa artikel

Blir Amazon den svenska detaljhandelns död?

Läs nästa: Blir Amazon den svenska detaljhandelns död?