Så kan detaljhandlare dra nytta av molnet

Nya konkurrenter, förändrade konsumentbehov och ökade krav på service och tillgänglighet sätter allt större press på detaljhandlare. Kan molnet vara nyckeln till vassare konkurrenskraft? Är butiksägare ens medvetna om var de står i molnfrågan? Är du? 

Ett knep för att reda ut svaret är att använda sig av jämförelser och benchmarking. Tillsammans med analysföretaget Radar lanserade vi nyligen tredje upplagan av rapporten Cloud Maturity som studerar företagens mognadsgrad gällande molntjänster. Undersökningen baserades på intervjuer med 268 beslutsfattare på IT-avdelningar i Sverige, Finland och Norge. 

Mogenheten för molnlösningar är generellt hög inom den nordiska detaljhandeln. Retail kommer på andra plats efter finanssektorn. Rapporten visar även att en del organisationer har halkat efter väsentligt och saknar både definition och strategi för en molnbaserad framtid. Dessutom har klyftan ökat mellan företagen som står längst fram i utvecklingen – de mest molnmogna aktörerna – och de som knappt börjat fundera på möjligheterna.  

Samtidigt, för att återge tre faktaexempel, visar undersökningen att företag med hög molnmognadsgrad: 

- Har 29% mer av sin IT-budget frigjord för innovation och förändring
- Spenderar 21% mindre av sin budget på att underhålla IT-satsningar
- Har 18% större förmåga att stödja digitalisering av kärnverksamheten   

Enkelt sammanfattat kan molnlösningar hjälpa detaljhandlare att snabba på leveranser och bli mer agila. De kan sänka kostnader och möjliggöra nya former av tillväxt, innovation och samarbete som sammantaget stärker företagens konkurrenskraft. 

Med denna insikt, och baserat på min erfarenhet, vill jag dela sju exempel på hur detaljhandlare kan gynnas av molnlösningar. Håller du med om punkterna? 

1. Skalbarhet och tillgänglighet
”Digitalt kommer först” börjar bli normen för allt fler detaljhandlare. Möjligheten att skala affärssystem upp och ner – och att bygga en IT infrastruktur som skyddar mot driftstopp när det är som störst tryck och efterfrågan – är en av de allra viktigaste faktorerna för retailföretag. I allt större utsträckning blir denna förmåga avgörande för huruvida verksamheten lyckas. 

Att tillämpa skalbarhet betyder att företaget får tekniska förutsättningar för att hantera toppar i efterfrågan och försäljning. Skalbarhet gör att butiken finns tillgänglig även när kunderna behöver dina tjänster som allra mest. Att agera snabbt vid plötsliga toppar i besöksantal och transaktioner kan göra skillnaden mellan framgångsrika och katastrofala redovisningskvartal. 

Molntjänster ger retailföretag unika fördelar särskilt när det gäller säsongsbetonad ökad efterfrågan och molnelasticitet. Butiksägare kan justera kapaciteten för informationsflöde upp eller ner, precis som att de justerar personalstyrkan när det är högtryck i butiken. Och de kan göra det helt utan nya kapitalinsatser. 

Detaljhandlare är jämförelsevis inte förändringsbenägna då bara 20% av deras IT-kapacitet utnyttjas under en vanlig arbetsdag. Men när det gäller planering för högsäsonger, till exempel julhandeln, har de inget val. Det där extra utrymmet i datahantering blir plötsligt kritiskt. 

Detaljhandlare över hela världen vet att efterfrågan ökar exponentiellt mellan november och januari varje år. Möjligheten att inte bara säkerställa drift av affärssystemen men också kunna utöka kapacitet vid behov under högtrycksperioder är kärnan i varför molntjänster helt enkelt är oumbärliga för detaljhandeln.

2. Kostnadseffektivitet och minskad komplexitet       
En av de största fördelarna med molntjänster är möjligheten att snabbt kunna omplacera resurser till den löpande verksamheten. I en molnlösning betalar butiksägare endast för kapaciteten som förbrukas och får därmed tjänster levererade på ett mer standardiserat och förenklat sätt. Ökad effektivitet är en annan effekt av molnet då många manuella uppgifter automatiseras, i takt med att IT-miljön och processer får en mer industriell struktur vilket i sin tur frigör resurser. 

Genom att ta steget att tillämpa molnlösningar kan detaljhandlare dramatiskt minska sina utgifter då de inte längre behöver betala för underhåll av IT-miljön, teknisk kompetens, datacenter eller stå för elkostnader. Genom att frigöra budgetar kan de istället utveckla butikskoncept, rekrytera ny kompetens eller bara fokusera ännu mer på kärnverksamheten.

3. Ökad flexibilitet
Volymen av data som butiksägare ska hantera ökar varje år. Att bygga en ny infrastruktur när den gamla kostymen är för liten är väldigt kostsamt och tidskrävande. Molnlösningar är både flexibla och skalbara. Kostnadseffektivitet och flexibilitet blir här nyckeln till framtidens tillväxt.   

4. Snabbare lanseringar (tid till marknad)
De flesta detaljhandlare har konstant press på sig att få nya innovationer och nya produkter ut på marknaden på kortast möjliga tid. Med molntjänster som stöd vid lanseringar kan ”time-to-market” (tid till marknad) minskas med upp till 40%. Livscyklerna blir del av en automatiserad process vilket snabbar på och optimerar lanseringen av nya produkter och tjänster.

5. Ekosystem och stärkt samarbete
Molntjänster ger ypperliga möjligheter för förbättrat samarbete inom organisationer. Dessutom sammanknyts interna och externa ekosystem och värdekedjor på ett enkelt och fullt automatiserat sätt, vilket stärker innovationsförmågan.   

6. Realtidsdata för snabbare och bättre beslut
Molntjänster kan förbättra beslutsfattande processer till följd av att realtidsdata finns enkelt till hands, via datorer eller mobila enheter, för såväl anställda som kunder.   

7. Regelverk och säkerhet
Att samarbeta i en molnbaserad IT-miljö är en av de mest effektiva metoderna för att säkerställa att företaget följer föränderliga regelverk. Molnet kan också förenkla tillämpningen av säkerhetslösningar i nätverket och stödja målet att fullfölja alla säkerhetskrav.        

Ladda ner rapporten The Benefits of Cloud Maturity.

Läs nästa artikel

Blir Amazon den svenska detaljhandelns död?

Läs nästa: Blir Amazon den svenska detaljhandelns död?