Så skapar du en digital leveranskedja i fyra steg

Kraven på snabbhet av leveranser ökar konstant. Med en optimerad leveranskedja blir verksamheten mer agil och förutseende. Reetta Ruusunen tipsar om fyra grundläggande steg.

Råmetaller, smartphones, hälsoprodukter, take-away kaffe – listan kan göras lång. Det mesta vi tar för givet i vardagen når oss via leveranskedjor av olika slag. Och det gäller inte minst allt som sker bakom kulisserna inom industrierna. 

Termen ”supply chain” kan enkelt definieras som flödet av fysiska varor, tjänster, information och finanser. Nu strävar allt fler företag efter att tillämpa agilitet i sina verksamheter, allt för att göra en snabbt föränderlig värld lite mer förutsägbar.

Är digitalisering lösningen på alla utmaningar?

– Inte riktigt. Mänsklig interaktion spelar en avgörande roll i alla affärer. Samtidigt lever vi i en ad-hoc liknande värld med oundvikliga krav på anpassning i realtid. Systemen blir därför mer konsumentinriktade, säger Reetta Ruusunen, chefskonsult för affärsområdet tillverkning på Tieto.

– Kunderna kräver kortare ledtider och ökad flexibilitet vilket sätter större press på tillverkande företag. 

Reetta Ruusunen har under tio års tid hjälpt företag med supply chain management. I dagsläget, säger hon, är digital integration den bästa metoden för att optimera leveranskedjan och uppnå högre effektivitet och väsentliga kostnadsbesparingar.  

– Optimering av lagerhållning är exempelvis avgörande för lönsamheten idag. Få är medvetna om att leveranskedjan inom tillverkning faktiskt står för 50-80% av driftskostnaderna. Stora besparingar kan uppnås genom att förbättra visibiliteten och anskaffa möjligheten att spåra leveranser närsomhelst. Det gör att man snabbt kan agera och anpassa sin affär till nya situationer och kundkrav, förklarar hon.

Att underhålla ett flöde av order, information och pengar från A till B, och ibland tillbaka, är inte bara en vetenskap i dagens samhälle. Det håller även på att bli något av en konstform då allt fler aktörer söker nya knep för att möta en hårdare marknad. Express-liknande leveranser har blivit det nya normaltillståndet. 

Den digitala leveranskedjan: fyra elementära steg   

Digitalisering medför en enorm styrka och ökar företagens förmåga att vara proaktiva, men tekniken i sig bör aldrig vara utgångspunkten menar Ruusunen.

Istället, säger hon, bör fyra grundläggande steg tillämpas för att övergå till en digital miljö och framtidssäkra leveranskedjan:

  • Analysera kundens värdekedja, din egen bransch och andra industrier. Utgå från leverantörens leverantör och kundens kund. Identifiera de områden där mervärde för kunder och aktieägare kan genereras med hjälp av datainsamling, mobilitet och digitala tjänster. Var finns tillväxtpotentialen? Vad blir nästa disruptiva innovation? Identifiera olika scenarier, gör en prioriteringslista och revidera listan ofta.
  • En modern leveranskedja är proaktiv, effektiv och kundinriktad. För tillverkande företag spelar den en avgörande roll för kundupplevelsen. Genom att noggrant integrera kundservicen och leveranskedjan kan hela leveransprocessen synliggöras för kunden. En automatiserad övervakning av processer kan även ge larm om problem som kräver åtgärd. Många studier (t.ex Forrester) visar att i framtiden kommer B2B köpare kräva självbetjäning för att automatisera enkla orderprocesser. Proaktiv försäljning kan också uppnås genom att öka visibilitet gällande lagerhållning och leveranser. Undersök även möjligheterna med att ersätta vissa leveranser med 3D-printing – innan dina konkurrenter gör det.
  • Syna din nuvarande plattform med ett kritiskt öga. Stödjer plattformen  digitaliseringen tillräckligt bra? Utforska och testa nya lösningar stegvis och modernisera din portfolio med applikationer. Inom bland annat processdriven tillverkning kan sensorer och analytics integreras. Det innebär att program för förebyggande underhåll kan hållas kontinuerligt uppdaterade och att kvaliteten på slutprodukten kan övervakas. Inom diskret tillverkning kan produktionen effektiviseras med elektroniska Kanban-system och robotik. Industrial Internet-teknologi kan användas för att optimera användandet av maskinverktyg, svetsar osv, delvis genom att ge larm gällande service och underhåll.
  • Var lyhörd och håll ögonen öppna för innovationer som ger flexibilitet. Hitta ’thought-leaders’ som är förutseende och förändringsagenter som driver på och flyttar fram positionerna. Ibland kan de upptäckas på oanade platser både inom och utanför företaget. Ifrågasätt företagsstrukturen och våga förändra. För att kunna erbjuda ”on-demand” leveranser behöver prognostisering av försäljning koordineras betydligt mer med planeringen av leveranser. Se till att dina KPI:er och management system stödjer förändringen. Nya arbetssätt visar sig därefter. Bygg ett ekosystem, du behöver inte äga allt i den digitala världen. Ekosystemet bör hjälpa dig att ligga steget före konkurrenterna.

Tieto erbjuder övervakning i realtid, avancerad dataanalys och en rad andra verktyg som hjälper dig bli bättre på att förutspå efterfrågan. Kontakta oss för att komma igång.