Sharing is caring

För tredje året i rad presenterar Tieto och HUI Research en gemensam utsiktsrapport för detaljhandeln och vi sätter nu fokus på den globala delningsekonomin som börjar ta form.

Den nya tekniken gör att vi kan hålla reda på saker i ett komplext landskap och vi tycks röra oss mot en framtid där vi äger mindre och delar mer.

Detaljhandeln är inne i den mest omvälvande fasen i hela sin historia. Digitaliseringen krossar affärsmodeller, men skapar också många nya. Samtidigt sker normförskjutningar hos främst yngre konsumenter mot att äga produkter inte längre är centralt och medvetenheten om de globala miljöproblemen som konsumtionen för med sig växer sig allt starkare.

I spåret av den digitala revolutionen har delningsekonomin vuxit fram som ett sätt att nyttja underutnyttjade resurser. Bostäder som står tomma, kontor som är besatta till hälften eller bilar som bara står har med hjälp av digitala plattformar hittat användare som kan dela på befintliga resurser.

Detaljhandeln påverkas i allra högsta grad av delningsekonomins framväxt.

Ladda ner Sharing is Caring för att ta del av:

  • Del 1 - Detta är delningsekonomi
  • Del 2 - Delningsekonomin i detaljhandeln
  • Del 3 - Konsumenternas syn på delningsekonomin och detaljhandeln
  • Del 4 - Roadmap for the future – Insikter och slutsatser

Läs nästa artikel

Blir Amazon den svenska detaljhandelns död?

Läs nästa: Blir Amazon den svenska detaljhandelns död?